4 thoughts on “[New Process] A Cleaner Option

  1. raffy

    Maraming salamat po at natugunan ang aming mga hinaing sa mga pasahero gaya nito, mga suka at pag iwan ng kalat sa loob ng sasakyan. Bukod sa malaking abala sa biyahe ay perwiso sa paghahanapbuhay. Dapat din siguro na padalhan din ang mga riders ng ganitong panuntunan upang malaman din nila.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s