Anti-Distracted Driving Act to take effect on July 6

Ka-Grab,

Malapit nang ipatupad ang bagong batas na tinatawag na Anti-Distracted Driving Act (ADDA). Alamin kung ano ang maaari at hindi maaaring gawin habang nagpapatakbo ng sasakyan sa pamamagitan ng pag-download ng dokumento.

a

 

bcde

TANDAAN: NARITO ANG PENALTIES SA HINDI PAGSUNOD SA ADDA.

adda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s