NEXT DAY PAYOUT FOR GRABSHARE INCENTIVE!

Hi, Ka-Grab!

Good news! Upang mas maparami ang ating Grab passengers at para mas mataas ang iyong kita sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng mas maraming GrabShare Promos next week (April 17-23)! Katulad ng ibang promos, ireremit ang promo amount sa iyong GCash the next day. Hindi lang iyon, ANG GRABSHARE INCENTIVE MO AY PAPASOK DIN SA SUSUNOD NA ARAW! Mas dadami ang GrabShare rides, kaya magtanggap na ng GrabShare bookings para makuha kaagad ang incentive!

ANO ANG GRABSHARE INCENTIVE PARA SA LINGGONG ITO?

EXCLUSIVE OFFER: Mareremit ang GrabShare Incentive sa iyong GCash sa susunod na araw para sa Share bookings na matatanggap mula April 17-23! Exclusive sa GrabShare Incentive lamang ang next day payout. Ang ibang incentive ay susunod sa weekly schedule. Kaya sulitin na ang mas maraming GrabShare bookings!

Good news: Walang AR, DCR, at SR Requirements for GRABSHARE INCENTIVE ONLY! See example table below for reference:

Counted pa rin ang GrabShare bookings sa iyong AR at DCR. Ibig sabihin nito bababa ang AR mo at tataas ang DCR mo pag nag ignore at cancel ka ng GrabShare bookings. Kapag bababa sa 70% ang iyong AR or mas mataas sa 15% ang iyong DCR, hindi ka na makakatanggap ng ibang incentives katulad ng Power Booster, Power Guarantee, at Weekly Double.

Counted din ang GrabShare bookings bilang GrabCar rides para mas madali nang mag-hit ng targets! Halimbawa:

  • MATCHED GrabShare ride = 2 rides for incentives targets

  • UNMATCHED GrabShare ride = 1 ride for incentives targets

PAALALA: Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-OFF ng AVAILABLE FOR JOBS Button habang kumukumpleto ng isang GrabShare ride. Ang mga driver na mahuhuling gagawa nito ay hindi mabibigyan ng GrabShare incentive para sa linggo.

*To qualify for other incentives (Power Booster, Power Guarantee, Weekly Double), you must still maintain an AR=70%, DCR=15%, SR=4.3 for this week.

HANGGANG KAILAN ANG NEXT DAY PAYOUT NG GRABSHARE INCENTIVE?

Ito ay para lamang sa lahat ng GrabShare bookings na matatanggap mula April 17 hanggang April 23, 2017, Kaya sulitin na ang mas maraming GrabShare bookings ngayong susunod na linggo!

SAMPLE GRABSHARE INCENTIVE PAYOUT SCHEDULE:
* Next Day Payout of GrabShare Incentive will be applicable for all GrabShare Bookings from April 17 – April 23.
* Kung ikaw ay qualified, ang Weekly Double, Power Guarantee, at Power Booster Incentives ay mareremit pa rin sa susunod na linggo.
*Those under the Part Timer Incentive Program are not qualified for Weekly Double, Power Guarantee and Power Booster Incentive.

HIWALAY BA ANG GRABSHARE PROMO REMITTANCE SA GRABSHARE INCENTIVES REMITTANCE?

Yes, ang GrabShare Promo remittances ay kasabay ng normal promo remittances habang ang GrabShare incentives remittance ay ireremit hiwalay sa GrabPay at Promo.

Ngunit tandaan na para sa linggo ng April 17 hanggang April 23, ang GrabShare incentives ay matatanggap din sa susunod na araw!

*Hiwalay ang P576 na GrabShare remittance sa iyong P100 GrabShare incentives, pero lahat ito makukuha mo pa rin THE NEXT DAY!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s